ajteršala

Posuda (plitka) od medicinskog čelika ili u novije vrijeme plastike

Dodaj mi molim te ajteršalu da odložim pincetu