Ana voli Milovana

vjerojatno najpoznatija hrvatska palindromska rečenica

A sad pročitaj unazad: Ana voli Milovana.