andrlinje

hrpa beskorisnih stvari koje zauzimaju prostor

Puna šupa andrlinja.