bubanza

Smiješan izraz za seksualni čin

Idemo u Srce, biće bubanza!