Author Archive

zgibati

brzo pobjeći

Bilo nas je strah pa smo svi zajedno zgibali.

štajgati

izražavati negodovanje, protestirati protiv čega

Nezadovoljni uvjetima rada, non-stop smo štajgali protiv šefova.

škrapati

o kiši: lagano padati, uz proizvodnju karakterističnog pripadajućeg zvuka

Čulo se samo škrapanje kiše.

crnjikav

koji je pomalo crn, čija se boja približava crnoj

Noć je bila više crnjikava nego crna.

dosadnjikav

koji je dosadan, ali malo, ne previše; koji ne pobuđuje preveliko zanimanje, nezanimljiv

Pogledao sam taj film ali nije mi se previše svidio, bio je nekako dosadnjikav.

herclih

lijepo, ugodno pogledu, drago srcu

Hvala vam na božićnoj čestitki. Stvarno je herclih.

skarabudžiti

2 moguća značenja: 1) privesti kraju neki posao 2) nabrzinu nešto složiti

“Jesmo li ga skarabudžili!” – veli ponosno svaki put nakon teško obavljena ili mučna posla.

pretpotopan

koji je zastario ili vrlo star, koji pripada nekoj davno prošloj epohi, koji više nije aktualan ili moderan

Nećeš valjda obući tu košulju? (…) – Kakva je, pitaš me kakva je? Jednostavno – pretpotopna! Je li ti sada jasno? To se više ne nosi, vrijeme te pregazilo.

napumpati

oploditi ženu, učiniti da žena zatrudni (promatrano, dakle, iz muške perspektive)

Jeff je napumpao Jessicu i ona sad sama mora brinuti o malome.