Author Archive

čvrga

honorarni nastup izvan radnog odnosa

imam čvrgu u Krapini

blesimetar

elektronska spravica za ugađanje glazbenog instrumenta

naštimaj se po blesimetru

sintić

sintetsajzer

svirao je na sintiću

Filha

Zagrebačka filharmonija

Filha je svirala Mahlera

simfonjak

simfonijski orkestar HRT

bio sam sinoć na koncertu simfonjaka

kondukter

dirigent od engl. conductor

kondukter je jučer loše mahao (dirigirao)

mahanje

dirigiranje

ovaj je jučer mahal kajgod

fajnštimeri

vijci za fino ugađanje žica na gudačkom instrumentu

još malo je dignuo žicu fajnštimerom

grifbrat

hvataljka na žičanom, gudačkom instrumentu

jurio je prstima po grifbratu

frula

flauta

puhala je u frulu

kolac

klarinet

puhao je u kolac

pila

gudački instrument

uzeo je pilu i počeo svirati

blanja

gitara (električna)

uzmi svoju blanju i kreni (Azra)

virbl

čivija za zatezanje žice na glasoviru

mijenjani virbli na glasoviru