Author Archive

njuška (škanju)

faca, frajer, utjecajan tip, uglavnom muškarac uspješan i poštovan u nečemu. škanju je šatra, tj. okrenuti slogovi za isto.

Položio je ispit jer mu je stari njuška na faksu. Svi ga se boje, frajer je škanju.

žlempati (nažlempati se)

naglo piti, previše piti, ali vodu, sok, eventualno pivu, ne alkohol

bil sam užasno žedan i nažlempal sam se kole

lojzek

bezveznjak, čovjek ispodprosječnih karakteristika, pomalo smiješan, posprdno

Njezin muž je živi lojzek, niš ne kuži.

puška

nos, pomalo pogrdno

Gle frajera, kakvu pušku ima.

daba

bezveznjak, papak, panj, lajbek, luzer

Ja sam ti za matematiku pravi daba.

čistunka

čistačica, naročito školska čistačica

Čistunka me ulovila na hodniku.

čuka (a možda i ćuka)

srce, ali i srčanost, hrabrost

Prestrašio sam se – ćuka mi je stala. Frajer ima ćuku za skočit s padobranom.

žemlja

vrsta peciva, ali i naziv za ženski spolni organ

Vidi joj se žemlja.

sanac, sane

bosanac-sanac bo, sanac, sane od milja; pogrdan naziv za bosanca seljaka

Jel sane dolazio danas?

pele

skraćeno za cipele

Imaš dobre pele.

cipela

otkaz, kad je osoba otjerana od nekud

Ne radim više, dobil sam cipelu

zepa

popularna obuća u osnovnim školama 80-ih, crne broje, dan danas ih nose babe po selima

Nosim zepe.

kefa

neobrijan ženski spolni organ

Dobila bu po kefi

šab me gabri

arhaično za: baš me briga

Loša ocjena? Šab me gabri!

fiju

uglavnom dolazi od fiju-briju ili od zvuka brzog odlaska iz crtića i romana. fiju se može reći za nekog tko je poremećen ili za nekoga tko je nepoželjan i treba otići

Ma pusti ga, on ti je fiju! (u glavi+pokret rukom) ili Tu si višak, fiju odavde!

kvarno

loše, podmuklo, pokvareno. Kvaran čovjek – kvarnjak

To što je napravila je kvarno do bola. Baš je kvarna, kvarnjača jedna!

hulja

arhaični izraz za nepoštenog čovjeka, prevaranta, izdajicu

frajer je hulja kakve nema. Huljo!!

geba

zubi, zubalo, dolazi od gebis. može značiti i usna šupljina općenito

điki mu iz gebe (osjeća mu se neugodan zadah iz usta)

na najjače

maksimalno, iznimno jako, intenzivno

frajer je dosadan na najjače

ceki

isto kao i cener, broj deset ili desetka, u kartama ili slično

nađemo se u cekija (nađemo se u 10)