baba

u kartama kraljica

Imam babu i asa u hercu.