bačalez

šatrovački i manje pogrdan izraz za “lezbača”

Nije lezbača, nego je bačalez!