baciti nešto u kljun

izraz za pojesti nešto

Baš sam gladan, idem nešto baciti u kljun.