badava

1. uzalud; 2. besplatno

1. Badava ga čekaš.; 2. On bi te karte badava.