badavadžiti

provoditi vrijeme u besposlici

Najljepše je kad možeš cijeli dan badavadžiti.