Banditić

još jedan nadimak za gospodina Milana Bandića

Banditić, tako mali, a tako veliki.