bariti

nabacivati se, upucavati se komadu/ženskoj

Kak sam zbaril onu malu!