bedinati

njegovati, paziti na

Otkad sam uzeo ovo štene, samo ga bedinam.