lapo-lapo

pola-pola

Nas dvojica otvaramo firmu, uz ulaganje lapo-lapo.