bez jebe

doista, fakat, zaista, bez ikakve sumnje, kad ti kažem

Doći ću na vrijeme, bez jebe.