birtiještina

najgora rupa od birtije

Isuse, ne u tu birtiještinu.