biserka

naziv za osobu koja se u određenoj situaciji nije iskazala inteligencijom

Sve si prolila, biserko jedna!