bonkulović

Onaj koji zna šta su dobre stvari (poglavito dobra papica) i nastoji redovno do toga doći (od tal. bon culo – dobra rit)

On je uvijek bio pravi bonkulović!