kuva da te bog sačuva

izraz za osobu koja dobro kuha

Mara kuva da te bog sačuva!