bulja

glava

Ima toliku bulju da mu je svaki šešir pretijesan.