buša

trbuh, najčešće dječji

Boli bušica? Mama da pusu, bude prošlo.