čačkati mečku

izazivati vraga

Nemoj ju ni pitati za sina, samo čačkaš mečku, znaš da ona o njemu može satima.