ćapati

uhvatiti, uloviti

Ćapa san jučer zubaca od kilo i po!