čibučiti

pušiti, dimiti

Čim se probudi, baci se na čibučenje.