Čifut

pogrdno, rasistički za Židova

Ako još jednom kažeš Čifut, tražim razvod.