čiketina

žensko meso, žene općenito; vidi i pičketina

Ženska odbojka na drugom, sigurno ima čiketine.