čilanje

Opuštena zabava, opuštanje, odmaranje.

danas ne demo van, čilat ćemo doma.