čipina

štreber, uvećanica od “čip”

Koja čipina! Sve ima 5, a tjelesni 4!