čistunka

čistačica, naročito školska čistačica

Čistunka me ulovila na hodniku.