čka

šatrovački izraz za pičku (čkapi)

Kakva čka je sada prošla…