član Upravnog odmora

osoba na visokom položaju kojoj posao opasno sliči na godišnji odmor

Eno ga na kavi s pičićem. Pravi član Upravnog odmora.