čmariti se

ulizivati se nekome, uvlačiti u dupe

koja čmarkuša, kako se čmari profi