cmok

pusa, poljubac; onomatopeja za zvuk poljupca

Kad se sretnu dvije babe, prvo padne cmok.