čo

usklik na kraju rečenice (može ići samostalno ili kao ‘čo moj’, ili ‘čo moja’)

Znaš kako smo se ubili jučer, čo.