čobi

čoban, u smislu slabije civiliziranog čovjeka ili sirovine

Čobi je direktor, čobi je glavni.