cug

1. Vlak
2. Usis, usisna sposobnost
3. Potez u šahu
4. Povlak, potezna snaga vozila

1. Taj nam je cug u pol 9 već zbrisal. 2. Ti mi sa tvojim cugom u jednom šluku isprazniš pola flaše. Ta mala ima takav cug, da misliš da ti je moždinu iscucala. 3. Njemu je već za prva dva cuga trebalo pola ure. 4. Ta makina ima takav cug, da kad potegneš mačkama izlete sise.