čuka

sat

Kolko ima čuki? Ne znam, zaboravil sam čuku doma.