ćuna

muški spolni organ

Mlohava ćuna – pjesma Hladnog piva.