da ga jebeš

u negativnoj rečenici znači “nikako”, “ni u kojem slučaju”

Ma ne možeš to naći da ga jebeš.