da si mi gezund

da si mi zdrav, nek’ ti je sa zdravljem

Ja sad idem, a ti da si mi gezund.