daj mi svoj u ruku sad

romantični svatovski stih “Daj mi svoju ruku sad”, u posprdnoj gay varijanti

Daj mi svoj u ruku saaaaaad….