dajgle

šatra za gledaj

Dajgle Broza kak je zafitiljil loptu.