dampir

u horor literaturi, mitsko biće koje je nastalo križanjem ljudi i vampira

Dampirice su me uvijek palile.