dane

ne da, u smislu “ne da mi se”

Petak je i baš mi se dane.