degute

(naglasak na posljednjem e) nešto degutantno

Nogometni klubovi arapskih šeika – teški degute.