dekači

učenici D razreda

O bože fala ti, kaj dekači smo mi, o kako biste sretni bili da ste dekači!