đenge

Novac. Pare.

Stara/i, uleti neke đenge za cugu