derište

divlje neodgojeno ili razmaženo dijete, sramota svojih roditelja

Ne mogu ništa raditi kad ta derišta skaču cijelo vrijeme oko mene.